Brf Hamnkaptenens

BOSTADSRÄTTS FÖRSÄKRING

Brf Hamnkaptenen har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring med Länsförsäkringar till förmån för bostadsrättsinnehavarna i samtliga 67 lägenheter. Brf Hamnkaptenens kollektiva bostadsrättsförsäkring motsvarar det utökade försäkringsskyddet för fast egendom som flera försäkringsbolag erbjuder som tillägg till sina hemförsäkringar (Bostadsrättstillägget).


Försäkringen omfattar: (detaljerade villkor framgår av Bostadsrättsförsäkringen)

  • bostadsrättslägenheten med fast inredning inklusive inglasad balkong eller altan.
  • uthus, carport och garage på tomtmark som ingår i upplåtelsen av bostadsrätten.
  • tomtmark med växtlighet och staket som ingår i upplåtelsen av bostadsrätten.


Försäkringen gäller för: (detaljerade villkor framgår av Bostadsrättsförsäkringen)

  • skada genom brand, vatten och inbrott samt glasskada.
  • skada på installationer och hushållsmaskiner.
  • skada orsakad av vilda djur.
  • plötslig och oförutsedd händelse.


Bostadsrättsinnehavaren svarar i förekommande fall för självrisk och kostnaden för åldersavdrag.


Har du frågor beträffande Bostadsrättsförsäkringen kan Du vända dig till Sten- Olov Andersson på telefon:

070-5352764 eller e-post : stenolovandersson@gmail.com


DIN HEMFÖRSÄKRING

Hemförsäkring för Ditt lösöre (lösa saker) tecknas av respektive bostadsrättsinnehavare. Vad är lösöre/lös egendom? Enkelt uttryckt är lösöre/lös egendom all egendom som inte är fast egendom. Det är saker och föremål som tas med till lägenheten vid inflyttning och som anskaffas/avyttras under tiden man bor i lägenheten men som tas med vid utflyttning. Exempel: möbler, tavlor, kläder, husgeråd, verktyg, värdepapper, pengar, smycken m.m.