BRANDSKYDD VMA-SIGNALEN


Här kan du som boende läsa om vad som gäller beträffande information från Räddningstjänsten och brandskyddet. Vi rekommenderar att du skriver ut de dokumenten som finns här nedan.


TRAPPHUS OCH LÄGENHETSENTRÉER

Enligt rådande brandskyddsregler får inga föremål typ skor, barnvagnar, lyktor, mattor, sopor och dylikt placeras utanför lägenhetsdörrar eller i trapphus! Med en massa "prylar" i vägen hindras även de som ansvarar för städningen i sitt arbete! Om detta inte respekteras kommer dina föremål att flyttas till förrådet genast för avhämtning! Styrelsen har utsett två brandskyddsansvariga som varje månad kontrollerar samtliga våningsplan i hus A och B så att ovanstående efterlevs.


Om vi hjälps åt med detta så underlättar vi för personalen som städar och för räddningstjänsten vid en eventuell sjuktransport.


Denna information har även tidigare lagts i samtliga boendes postfack! Dessutom finns den anslagen på anslagstavlorna i respektive entré.


Vänligen

Styrelsen Brf Hamnkaptenen