Hantering av bilplatser

3 maj 2012, reviderad 1 oktober 2014

Bostadsrättsföreningen har 15 parkeringsplatser, 33 carportplatser, 23 garageplatser, 2 besöksparkeringar och

1 handikapplats för besökande . Vilket innebär totalt 74 bilplatser. På tullgatan alldeles utanför Hamnkapten finns också möjlighet till datumparkering.


För att upprätthålla ett attraktivt boende har styrelsen beslutat om följande regler och rutiner för hantering av bilplatser:


  • Riksbyggen 0771-860 860 administrerar en kölista för bilplatser.
  • Varje bostadsrättslägenhet är garanterad en bilplats om så önskas (bilplats nr 1 med långtidskontrakt).
  • Bilplatsen följer inte med lägenheten vid försäljning.
  • Lägenhetsinnehavare kan köa för annan typ av bilplats (bilplats nr 2 med korttidskontrakt*).
  • Ledig bilplats erbjuds den lägenhetsinnehavare som står först på kölistan för respektive typ av bilplats.
  • En lägenhetsinnehavare får endast hyra en takad bilplats (carport/garage).
  • Om två lägenhetsinnehavare vill byta bilplatser ska detta godkännas av styrelsen.**
  • När behov av bilplats nr 1 uppstår sägs kontraktet upp med den lägenhetsinnehavare som haft bilplats nr 2 kortast tid***.
  • Handikapplatsen för besökande får endast nyttjas av besökanden med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
  • Kölista för våra bilplatser sköts av Riksbyggens kundtjänst på telefon 0771-860 860. Det är dit du skall ringa för att boka bilplats.

Vänligen

Styrelsen Brf Hamnkaptenen


* 1 månads uppsägningstid.

** För att säkerställa att bostadsrättsföreningens bilplatser fördelas enligt upprättad kölista.

*** Om fler lägenhetsinnehavare har haft bilplats nr 2 under lika lång tid är det kortast kötid till denna bilplats som

gäller. Lägenhetsinnehavaren som har haft bilplats nr 2 återgår till första plats på kölistan.


GÄSTPARKERINGEN ÄR TILL FÖR TILLFÄLLIGA BESÖK

Det finns två gästparkeringar och en handikapparkering för gäster inom fastigheten.

Gästparkeringen är till för tillfälliga besök och inte avsedd som långtidsparkering. Bil som parkeras på våra gästparkeringar bör inte stå där mer än högst 24 timmar. Det innebär inte att den som står på gästparkeringen kan flytta bilen en kortare tid och därefter fortsätta stå på gästparkeringen ytterligare en 24-timmars period. Då blir det ju en långtidsparkering! Vi vill tipsa om att det på Hamnplan är gratis parkering både lördagar och söndagar. Styrelsen är tacksam om ni som boende ville informera era gäster om vad som gäller.