FÖRENINGENS HJÄRTSTARTARE

Brf Hamnkaptenen har en hjärtstartare utomhus som finns att tillgå om någon skulle drabbas av problem med hjärtat. Hjärtstartaren finns placerad på gaveln av garagelängan som finns på andra sidan Tullgatan 4A. Händer något så är det enbart att hämta hjärtstartaren där. Här nedan finns bruksanvisningen om hur hjärtstartaren fungerar och skall användas. Läs gärna igenom bruksanvisningen noggrant och skriv ut och spara den i din bostadspärm. Om du inte har möjlighet att skriva ut bruksanvisningen så kan du vända dig till Britta Schönfeldt så ombesörjer hon att du får bruksanvisningen i papper.

Hjärtstartare nu inomhus i både hus A och B!

Styrelsen har inköpt två hjärtstartare till Tullgatan 4A och 4 B. Hjärtstartarna är nu uppsatta på plan 1 invid postfacken i respektive hus. Instruktion för hur hjärtstartaren fungerar och för hur den skall användas får du när du trycker på den gula knappen. Du behöver endast följa den talade instruktionen ( På svenska ) när du börjar använda hjärtstartaren. Hjärtstartaren är således mycket enkel att använda.


Vill du veta mer om hur hjärtstartaren fungerar och används kan du även se den instruktionsvideo som finns i videon här på sidan.

Den är väldigt tydlig och lätt att förstå trots att talet är engelska.