Peabs renovering av Tullgatan 4 B

Måndag den 19 april påbörjar Peab arbetet med att renovera fasaderna på Tullgatan 4B. Peab börjar då med bygga upp ställningar på hus B:s fasad mot innergården.

Ingången ut mot innergården kommer under renoveringen av fasaderna att användas för in och utpassering.

Utgången på andra sidan huset mot Hamnplan kommer endast att användas som utrymningsväg, och kommer även att vara in stängslad.

Peab kommer sätta upp tydlig information om vilken ingång som du skall nyttja för in- och utpassering. De återstående arbeten som finns i Hus A kommer också att göras under denna period.


Bilar måste flyttas

Under renoveringen måste ni som har bil i carport nr C 1 tom nr C 9 samt nr P18 parkera bilen på Hamnplanens parkering. Peab kommer att förse er med en månadsbiljett i parkerings appen Parkster, som ger fri parkering på Hamnplan. Peab kommer också att återbetala er månadsavgift för carporten under byggtiden, med anledning av att du ej kommer kunna nyttja carporten/P-platsen.


Vi återkommer till berörda bilägare med information ca en vecka innan det blir dags att flytta bilarna från carporten vid Tullgatan 4B till Hamnplan.


Situationsplan

Peab har på begäran av föreningen tagit fram en "Situationsplan" över hur manskapsbodar, containers, förrådsbaracker etc. kommer att ställas ut inom Hamnkaptenens område, samt vilka avspärrningar som kommer att göras.

Klicka här för att se situationsplanen!


Inre arbeten

När det gäller inre arbeten i de lägenheter som inrapporterat fuktskador etc. så kommer dessa arbeten att påbörjas så snart fasaderna har renoverats. Innan arbetena påbörjas kommer en besiktning av skadorna att göras tisdag den 20 april. Vi återkommer med information till berörda bostadsrättsinnehavare.


Frågor under byggtiden

Renoveringsarbetena beräknas pågå från 19 april 2021 till och med juni månad. Om arbetet ej kan slutföras före juli månads ingång kommer arbetet att fortsätta i augusti månad 2021. Peabs ambition är dock att de utvändiga och invändiga renoverings-arbetena skall kunna slutföras före juli månads ingång 2021.


Styrelsens ansvariga under arbetet

Brf Hamnkaptenens styrelse har utsett ordförande Sten Bylin samt styrelseledamoten Sten Olov Andersson som föreningens ansvariga representanter, att följa renoveringsarbetena som kontrollanter. Har du frågor och funderingar som rör renoveringsarbetet kontaktar du Sten Bylin på tfn. 070-664 23 44 eller Sten-Olov Andersson på 070-535 27 64. För slutbesiktning av renoveringsarbetena har styrelsen utsett Johan Johnsson, Sweco.


Brf Hamnkaptenens styrelse känner stor tacksamhet över att Peab tagit sitt ansvar och nu fortsätter renoveringsarbetena av fasaderna och de lägenheter som haft in läckage av vatten.

Det är vår förhoppning att ni som boende skall ha överseende med de olägenheter som kan uppstå med anledning av dessa renoveringsarbeten.


För Brf Hamnkaptenens styrelse

Sten Bylin och Sten-Olov Andersson