Gör en beställning eller anmäl ett fel i din bostad

Felanmälan för Brf Hamnkaptenen hanteras av Riksbyggen mellan kl. 07.00 - 16.00. Annan tid än kontorstid hänvisar vi dig till larmnumret som finns anslaget i entrén till fastigheten.


Enligt föreningens stadgar skall bostadsrättshavaren på egen bekostnad underhålla lägenhetens inre. Fastighetsskötaren utför arbeten av denna art mot särskild räkning direkt till den enskilde bostadsrättshavaren. Beställning av särskilda lägenhetsreparationer görs till ordinarie felanmälningsställe. Tveka inte, kontakta oss på telefon eller genom formuläret, så hjälper vi dig snabbt till rätta. När du gör en felanmälan via formuläret nedan eller per telefon lagrar vi dina uppgifter för att kunna hantera ditt ärende samt att vi ev. använder dem som underlag vid en ev. faktura, beroende på om den anmälda åtgärden ska betalas av Brf Hamnkaptenen eller av dig som boende. Tänk på att uttrycka dig sakligt utan att informera om ev. känsliga uppgifter som inte är relevanta för felanmälan i fältet ”Beskrivning av problemet” nedan. Läs mer på vår hemsida under rubriken Dokument/Datapolicy-GDPR om hur vi behandlar dina personuppgifter.