Nyhet publicerad 2023-01-17

RENSNING AV VENTILATIONSKANALER OCH IMKANALER I LÄGENHETEN!

För att kunna utföra detta arbete måste vi få tillgång till Er lägenhet.


Arbetet utförs i Hus A:

Måndag den 6/2 2023 kl. 7.15–14.30

Tisdag den 7/2 2023 kl. 7.15–14.30


Arbetet utförs i Hus B:

Onsdag den 8/2 2023 kl. 7.15–14.30

Torsdag den 9/2 2023 kl. 7.15–14.30


KLICKA OCH LÄS MER HÄR!Nyhet publicerad 2023-01-14

MILJÖBODEN IGEN!

Ta bort sopor du ställt på golvet!

Trots att styrelsen på hemsidan, och med e-post vid flera tillfällen informerat om att det inte är tillåtet att ställa avfall på golvet, där korgar finns för batterier etc. har någon boende gjort detta. Dessutom finns tydliga anslag uppsatta där det framgår att du som boende ej får ställa avfall där. Detta framgår även av föreningens ordningsföreskrifter.


På bilden här ovan ser du vad någon boende nyligen ställt på golvet, trots att detta ej är tillåtet. Sådana sopor måste man som boende själv ombesörja att det lämnas på MÅ återvinningsstation.


Därför måste styrelsen uppmana dig som ställt dessa sopor på golvet, att ta bort dem omgående, och ombesörja så de kommer till MÅ återvinning!


Styrelsen


Nyhet publicerad 2022-12-28

VI ÖNSKAR ER GOD FORTSÄTTNING PÅ 2023

Vi vill önska er alla en god fortsättning på ÅR 2023!

Styrelsen


Nyhet publicerad 2022-12-12

Viktiga ändringar av bostadsrättslagen från 1 januari 2023 .

Alla bostadsrättsföreningar påverkas av ändringar i bostadsrättslagen. Dessa ändringar ska stärka skyddet för den som köper eller äger en bostadsrätt och även ge bostadsrättsföreningar effektivare möjlighet att agera mot otillåtna ändringar av bostadsrättslägenheter.

De ändringar som i praktiken kanske får störst betydelse för många bostadsrättshavare och föreningar är de som avser bostadsrättshavares ändring av sin lägenhet.

Liksom idag kommer bostadsrättshavare som vill göra vissa typer av ändringar av lägenheten behöva inhämta styrelsens tillstånd.

Listan på vilka ändringar som kräver styrelsens tillstånd preciseras och utökas. Bostadsrättsinnehavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar:

1. ingrepp i en bärande konstruktion, exempelvis i bärande innerväggar,

2. ändring av befintliga ledningar och/eller installation av nya ledningar för avlopp, värme, kyla, gas eller vatten.

3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Tillståndspliktiga ändringar som görs utan styrelsens tillstånd kommer framöver att utgöra grund för förverkande av bostadsrätten om inte rättelse sker på uppmaning av bostadsrättsföreningens styrelse.

Vill du veta mer om ändringar i bostadsrättslagen kan du vända dig till sekreteraren Sten Olov Andersson tfn. 070-535 27 64 i Brf Hamnkaptenens styrelse .


Nyhet publicerad 2022-12-11

STOR ORO FÖR ELKOSTNADEN

Flera boende har hört av sig angående kostnaden för föreningens elförbrukning, med anledning av att man på nyheterna i dag aviserat att kostnaden för elen i morgon 12 dec. kommer att uppgå till 8 kr per kWh i södra Sverige.


Styrelsen kan lugna alla boende med att föreningen har ett treårigt elavtal tecknat, som gäller tom 31 december 2023. Således kommer samtliga boende i brf Hamnkaptenen inte att drabbas av någon högre elkostnad under 2023, än den kostnad som gällt/gäller under 2022. Nytt elavtal kommer att tecknas under hösten 2023. Försök dock ändå spara på elen som myndigheterna/Regeringen uppmanat till!Nyhet publicerad 2022-11-28

TREVLIGT ADVENTSMINGEL

Det blev ett trevligt och traditionsenligt advents mingel i B-huset advents lördagen den 26 november 2023. Det är alltid trevligt att få träffas och talas vid!


Trivsel kommittén med Mari-Anne Berggren, Ewa Nilsson, Ulf Häggström och Gunnar Sundin hade dukat upp med glögg, pepparkakor, godis samt julmust. Det blev en trevlig stund med möjlighet till goda samtal grannar emellan.


Vi framför ett varmt tack till Trivsel kommittén och önskar alla boende en fin och mysig adventstid.Nyhet publicerad 2022-11-07

MINDRE HÖJNING AV HYRESAVGIFTEN FÖR ÅR 2023

Styrelsen har beslutat höja hyresavgiften med 2 % för år 2023. Egentligen skulle höjningen behövt vara högre med anledning av att kostnaden för vatten och avlopp höjts med 8 %, sophämtningen med 10 % och återvinningen med 10 % etc. för 2023. Under 2023 får vi dessutom även stora kostnader för rensning av ventilationen i hus A och B samt målning av järnbalkar på våning 10, i både A och B husen. Styrelsen valde dock med anledning av föreningens f.n. goda ekonomi att ej höja hyresavgiften mer än 2 % för kommande år.


Nyhet publicerad 2022-10-27

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA FATTADE BESLUT OM NYA ANDELSTAL

Medlemmarna i Brf Hamnkaptenen samlades torsdag 26 oktober 2022 till extra föreningsstämma, med anledning av att förslag till nya andelstal från styrelsen förelåg, eftersom fem bostadsrättsinnehavare valt att betala in sitt kapitaltillskott.

Sten Bylin valdes att leda den extra årsstämman och Sten Olov Andersson valdes till sekreterare.

Sten Bylin presenterade förslag till nya andelstal, och gick t igenom hur de nya andelstalen beräknats. Stämman beslutade i full enighet att fastställa styrelsens föreslag till nya andelstal enligt utsänt förslag. En blomma överräcktes till Birgitta Johnsson som lånade ut sin förnämliga lokal i Rådhuset. Tack Birgitta!

Sten Bylins presentation

Fastställda andelstal

Protokoll vid Extra föreningsstämma

Viktig information om din tv-tjänst och de kanaler som försvunnit!

Telia har försökt in i det sista men har tyvärr inte fått nytt avtal med deras TV-leverantör Viaplay Group. Det innebär att Telia inte längre får sända deras TV-innehåll från och med den 1 oktober. Telia meddelar att deras dörr står öppen om Viaplay vill diskutera igen. Telia har istället maxat alla tv-paket med nytt attraktivt innehåll som många efterfrågat. Telia har även prissänkt flera sportpaket och fortsätter hela tiden att se över vad man mer kan erbjuda.


LÄS MER HÄR : https://www.telia.se/privat/tv/edr/information-om-din-tv-tjanst


Nyhet publicerad 2022-10-25

NATURENS KRAFTER - SVAMP TRYCKER SÖNDER ASFALT!

Fick denna bild av Torbjörn Mattebo på svamp som växt upp genom asfalten under hans bil på parkeringen vid A-huset.


- Man kan inte nog förundra sig över vilken kraft dessa svampar har, säger ordförande Sten Bylin som berättar att svamparna nu är borttagna och ny asfalt pålagt igen.


- Förhoppningsvis så slipper vi att dessa svampar fortsätter trycka sönder asfalten, säger Sten som berättar att föreningen har haft samma fenomen på annan plats tidigare, men att efter "giftbehandling" så blev vi då av med problemet.

Nyhet publicerad 2022-10-19

Tänk på att inte störa dina grannar!

Jag fick som ordförande härom dagen följande e-post från en boende:


Vi störs av en radio som går i gång före kl. 05:00 på morgonen med P1 och ”Nyheter från Ekot” på hög volym. Plinget som börjar och avslutar nyhetsuppläsningen hörs tydligt och rösten på nyhetsuppläsaren rösterna hörs rätt så väl om än inte så att man kan uppfatta vad som sägs.


Dessutom så är det någon som kör tvättmaskin och tumlare till långt in på natten och även före 06:00. Det blir ett dovt störande ljud när maskinen centrifugerar vilket påverkar vår nattro.


Föreningens ordningsregler säger:


Nattro mellan 22:00 och 06:00

För att fastigheten ska präglas av nattro mellan 22:00 och 06:00 får inte TV, radio, musikanläggning och annan utrustning som exempelvis borrmaskin, tvättmaskin och torktumlare användas så att dina grannar störs. Tänk särskilt på detta när dina fönster och/eller balkongdörr är öppna


Läs här föreningens ordningsregler om vad som gäller!


Nyhet publicerad 2022-10-04

Så här får det inte se ut!

I dag blev jag som ordförande kontaktad av Ethel Mattebo som sände mig en bild, samt reagerade på hur någon boende lämnat el- avfall, dator etc. under lådorna för lampor och batterier. Ethel uttryckte ( Jag fick nämna hennes namn ) att det var mycket trist att boende inte respekterar anslaget som säger att man själv måste åka med sådant el avfall till Må Återvinningscentral. Ethel ville att jag skulle informera om detta på hemsidan.


Ethel har självklart helt rätt! Följande gäller:

1. Endast små lampor och batterier får lämnas i de blå lådorna.

2. Annat el-avfall etc. får ej placeras där.

3. Man måste själv köra sådant avfall till Må Återvinnings- central.

4. Inget el-avfall får ställas på golvet!


Läs här anslaget ovanför de blå lådorna vad som gäller!


Bokhyllorna i A och B huset

Britta Schönfeldt som är "biblioteksansvarig" meddelar att:

-Vi kommer att gallra ut böcker ur båda våra bibliotek i A och B-huset. De böcker vi rensat ut kommer därefter att skänkas bort till Second Hand. Vi måste göra så regelbundet eftersom det annars blir alldeles för trångt i bokhyllorna, och inga nya böcker kan fyllas på i dessa. Har du några böcker liggande där hemma, som du vill dela med övriga boende i vår förening så fyll då gärna på i hyllorna i vårt bibliotek, men lägg dem inte gärna ovanpå bokhyllorna! Ta i stället bort någon bok!


Vill du kvar din bok som du lämnat i biblioteket måste du nu hämta den senast 1 november 2022.


OBS! Fortsättningsvis kommer utgallring ske regelbundet vilket innebär att du ej sätter någon bok i våra bibliotek som inte kan utgallras! Vi är också tacksamma att du inte ställer uppslagsverk eller kokböcker i bokhyllorna.


Styrelsen

Brf Hamnkaptenen

Nyhet publicerad 2022-09-04

Hjälp oss få bättre plats i cykelboden!

Boende har framfört synpunkter på att det är för många cyklar i cykel boden som ej används, eller åtminstone används väldigt sällan. Det blivit väldigt trångt och ont om plats . För att få bättre plats i cykel boden har vi satt upp krokar i taket, för att du skall kunna hänga upp din cykel om du använder den sällan eller aldrig.


Häng gärna upp din cykel!

Därför skulle styrelsen vilja att du som sällan använder din cykel hänger upp den i taket eller säljer den! Om du har svårt med detta så hör av dig till Elsa så hjälper hon dig. Det finns tretton st lediga krokar att hänga upp cykeln på. STYRELSEN VILL ATT DU HJÄLPER OSS ATT FÅ BÄTTRE PLATS SENAST NÄSTA VECKAN! Om de behövs fler krokar så tala med Elsa Persson så ordnar hon det!


Nyhet publicerad 2022-09-01

Välkommen Inger!

Ordförande Sten Bylin och vice ordförande Britta Schönfeldt besökte nyinflyttade Inger Wisén Hässelbäck med en inflyttnings present. Inger lämnade sin lägenhet på Söder i Stockholm under våren 2022 och flyttade till Tullgatan 4A. Inger kommer ursprungligen från Örnsköldsvik och äger en fastighet på Trysunda.


- Jag trivs redan jättebra och känner att jag verkligen kommit hem. Ö-vik är en fantastisk stad att leva och bo i, säger Inger som också lovordar vår bostadsrättsförening.

Inger som är pensionär har arbetat som psykolog med inriktning mot barn inom socialtjänsten i Stockholm.

På bilden ser du Britta Schönfeldt överlämna inflyttnings gåvan.

Nyhet publicerad 2022-08-25

Du bör kontrollera din brandvarnare!

Vi går mot mörkare tider då vi gärna tänder ljus för att det skall bli mysigt hemma .

Föreningens brandskydds ansvariga vill nu sända en uppmaning till er alla.

- Se till att kontrollera att era brandvarnare verkligen fungerar vid kontroll och byt gärna ut befintligt batteri mot ett 10-årsbatteri. Dessa finns att köpa i affären.


Få hjälp att kontrollera och byta batteri!

Ringer du Britta Schönfeldt på 070-655 54 34 så hjälper hon dig att kontrollera om brandvarnaren fungerar och byta batteri.Välkommen Ingela!

Ordförande Sten Bylin och vice ordförande Britta Schönfeldt besökte nyinflyttade Ingela Eriksson med en inflyttnings present. Ingela Eriksson lämnade sitt hus i Kramfors och flyttade under våren till Tullgatan 4B på våning nio.

- Jag trivs redan jättebra och jag lovordar den fantastiska utsikten som jag har mot Ö-viks fjärden och hamnen.


Helena arbetar som undersköterska inom hemvården i Ö-vik.

På bilden ser du Britta Schönfeldt överlämna en inflyttnings gåva.

Styrelsen från vänster, Sten Olov Andersson, Ewa Nilsson, Elsa Persson, Sten Bylin, Britta Schönfeldt , Ulf Häggström och Lena Sundin. Saknas på bilden gör Peter Johansson.

Nya styrelsen

Brf Hamnkaptenens styrelse hade sitt första gemytliga sammanträde för hösten, samtidigt som man konstituerade sig. Ordförande Sten Bylin fick vid sin sida Britta Schönfeldt som vice ordförande och Stel Olov Andersson samt Elsa Persson som sekreterare. I övrigt fick samtliga ledamöter olika ansvars uppdrag inom föreningen.

-Det känns väldigt bra med en sådan ansvarsfull och kompetent styrelse, sa ordförande Sten Bylin.

Klicka här så kommer du till styrelsens kontaktuppgifter.


Nyhet publicerad 2022-08-17

Trevlig grillfest

Brf Hamnkaptenens trivsel kommitté inbjöd alla medlemmar med respektive till en mysig och trevlig grillfest onsdag den 17 augusti med grillspett, grönsaks spett samt potatissallad.


Trivsel kommittén med Mari-Anne Berggren, Gunnar Sundin, Ewa Nilsson och Ulf Häggström hade verkligen ordnat det fint för oss i Carporten vid A-huset.

- Jag välkomnar er alla, och hoppas ni skall få en trevlig kväll tillsammans, sade ordföranden i trivsel kommittén Mari-Anne Berggren.


Drygt 60 personer hade hörsammat inbjudan och bidrog till att göra kvällen både trevlig och gemytlig.


Nyhet publicerad 2022-08-05

Laddaren måste aktiveras om den skall användas!

Någon boende har använt installerad laddare utan att den varit aktiverad. Gör man det, låses kabeln fast och man kommer inte att själv att kunna avlägsna ladd kabeln!

Laddaren får således ej användas innan man fått laddaren aktiverad. Har du frågor rörande laddaren skall du ta kontakt med Ulf Häggström 070-292 08 79 .


Vill du börja använda laddaren?

Vill du börja använda laddaren kontaktar du Ulf Häggström. Kostnaden är endast 220 kr månaden + förbrukningen av el vilket utgör 1 kr + moms per kWh timme.


Styrelsen


Nyhet publicerad 2022-06-23

Tack Torben Åström och välkommen Tomas Sjödin

Torben Åström (till höger) går i pension den 10 juli och slutar därmed sitt jobb hos Castor som fastighetsskötare för våra fastigheter Tullgatan 4A och 4B. Vi vill framföra ett varmt tack till Torben för det arbete han nedlagt för föreningen. Måndag den 11 juli tillträder Tomas Sjödin (till vänster) arbetet som fastighetsskötare. Tomas har en mångårig erfarenhet som teknisk ansvarig och fastighetsskötare på Hägges AB och TF Fastighetsservice. Vi välkomnar honom varmt som fastighets ansvarig för Brf Hamnkaptenen och önskar honom all lycka till i arbetet.


Kontakt med Tomas

Du når Tomas på tfn. 0660-14 000 eller via Castors växel, tel. 060–12 80 00, vardagar mellan kl. 8.00–17.00. Föreningen är också ansluten till dygnet runt jour. Denna tjänst skall bara användas vid akuta situationer, och då inte felet kan avhjälpas under ordinarie arbetstid kl. 08.00-17.00. Du ringer då tfn. 073-270 05 31.


Styrelsen

Brf Hamnkaptenen

Nyhet publicerad 2022-05-20

Välbesökt årsstämma

Årsstämman hölls torsdag 19 maj för första gången nästgårds, i Rådhuset Kontorshotell. Birgitta Johansson boende i Brf Hamnkaptenen samt också ägare av Rådhuset Kontorshotell, lät oss hålla årsstämman i den smakfulla konferenslokalen i Rådhuset Kontorshotell. Årsstämmodeltagarna tycktes trivas väldigt bra i den mkt fina miljön. Sten Bylin riktade i inledningen av årsstämman ett varmt tack till Birgitta att vi fick hålla årsmötet i hennes lokaler.


Ordförande Sten Bylin hälsade de närvarande bostadsrätts-innehavarna välkomna och uttryckte tacksamhet över att så väldigt många slutit upp detta år. Det var trångt och gemytligt i konferenslokalen.


LÄS MER HÄR!


Förslagslåda en möjlighet att påverka.

För att underlätta för dig som boende har styrelsen beslutat sätta upp en förslagslåda i hus A och B. Lämna gärna synpunkter och förslag i förslagslådan till Brf Hamnkaptenens styrelse, rörande frågor och förbättringar som du önskar att styrelsen skall ta upp till behandling.


När styrelse behandlat ditt ärende kommer du att få besked om styrelsens beslut.


OBS! För att styrelsen skall kunna ta upp ditt ärende måste det vara undertecknat med ditt namn, telefonnummer samt lägenhetsnummer!

Förslagslådan i hus A och B kommer inom kort att placeras vid anslagstavlan i respektive entré.

Glöm inte att låsa dörren i cyckelboden!

Boende har uppmärksammat styrelsen på att man vid ett flertal tillfällen kommit till cykelmoden när dörren varit olåst. Cyklarna betingar ju ett stort värde, och därför är det viktigt att du när du lämnar cyckelboden också ser till att dörren är låst. VAR DÄRFÖR NOGA MED ATT LÅSA !


VIKTIG BRAND- OCH SÄKERHETSINFORMATION

På förekommen anledning ber vi att få upprepa vad som gäller beträffande information från Räddningstjänsten och brandskyddet.

TRAPPHUS OCH LÄGENHETSENTRÉER

Enligt rådande brandskyddsregler får inga föremål typ skor, barnvagnar, lyktor, mattor, sopor och dylikt placeras utanför lägenhetsdörrar eller i trapphus! Med en massa "prylar" i vägen hindras även de som ansvarar för städningen i sitt arbete! Om detta inte respekteras kommer dina föremål att flyttas till förrådet genast för avhämtning!

Om vi hjälps åt med detta så underlättar vi för personalen som städar och för räddningstjänsten vid en ev. sjuktransport.

Klicka här nedan så får du dokumentet så att du kan komplettera din Bostadsrättspärm.

Informationen har även lägts i samtliga boendes postfack!


Vänligen

Styrelsen Brf Hamnkaptenen

INFORMATION OM FÖRENINGENS HJÄRTSTARTARE

Då vi under 2017 fått flera nya hyresgäster vill vi informera om den hjärtstartare som finns att tillgå om någon skulle drabbas av problem med hjärtat. Hjärtstartaren finns placerad på gaveln av garagelängan som finns på andra sidan Tullgatan 4A. Händer något så är det enbart att hämta hjärtstartaren där. Under DOKUMENT på Hamnkaptenens hemsida finns nu inlagt bruksanvisning om hur hjärtstartaren fungerar och skall användas. Läs gärna igenom Bruksanvisningen noggrant och skriv ut och spara den i din bostadspärm. Om du inte har möjlighet att skriva ut Bruksanvisningen så kan du vända dig till Britta Schönfeldt så ombesörjer hon att du får Bruksanvisningen i papper.