Föreningens representanter 2022-2023

Styrelsen från vänster, Sten Olov Andersson, Ewa Nilsson, Elsa Persson, Sten Bylin, Britta Schönfeldt , Ulf Häggström och Lena Sundin. Saknas på bilden gör Peter Johansson.

S T Y R E L S E N

Ordförande

Sten Bylin, 070-664 23 44, sten.bylin@telia.com

Vice ordförande

Britta Schönfeldt, 070-655 54 34, britta.schonfeldt@telia.com

Sekreterare

Sten Olov Andersson, 070-5352764, stenolovandersson@gmail.com

Ledamöter

Elsa Persson, 070-342 90 60, elsapersson56@gmail.com

Peter Johansson, 070-293 38 12, npej@live.se

Suppleanter

Ewa Nilsson, 073-0232588, k.ewanilsson@gmail.com

Ulf Häggström, 070-2920879, smokingliraren1891@gmail.com

Lena Sundin, 070-3097646, l.sundin@outlook.com

Revisorer

Lena Engblom Eriksson, 070-318 50 08

Per Nordgren 070-398 16 06

Valberedning

Monica Sjöblom, 072-7358065

( Sammankallande )

Gerth Mattebo, 070-5933395

Webbredaktör

Sten Bylin, 070-664 23 44, sten.bylin@telia.com.

Trivsel kommitté

Mari-Anne Berggren, Sammankallande , 0660-505 61, 070-656 42 31

Gunnar Sundin, 0660-515 35, 070-559 45 74, gunnar.sundin@hotmail.com

Ewa Nilsson, 073-0232588, k.ewanilsson@gmail.com

Ulf Häggström, 070-2920879, smokingliraren1891@gmail.com


Förvaltare

Förvaltnings AB Castor 060- 12 80 00


Fastighetsskötare

Tomas Sjödin 0660-14 000,

tomas.sjodin@tfservice.se